Ile transakcji zawiera EazyBot?

Liczba zawieranych transakcji przez EazyBot zależy od aktywności rynku, oraz wahań konkretnej kryptowaluty.

Jako, że bot działa na bardzo drobnych ruchach cen, to mimo nawet niedużych zmian na rynku jest w stanie generować zyski.

Bot jednego dnia może nie zawrzeć żadnej transakcji, a kolejnego 20.