Nota prawna oraz Polityka Prywatności

Podmiotem świadczącym usługę EazyBot, która służy do handlu kryptowalutami, jest EAZY BOT COMPUTER SYSTEMS SOFTWARE TRADING L.L.C, Dubai Silicon Oasis, Techno Hub 1 Building office No. 173, Dubai – United Arab Emirates. Bezpośredni kontakt z usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail: support@EazyBot.com

Właścicielem strony internetowej eazybot.pl jest Sławomir Gdak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GDAQ.PL MULTIMEDIA Sławomir Gdak, ul. Skarbka z Gór 67A/57, 03-287 Warszawa, NIP: 1132307397, REGON: 140443714, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Właściciel strony eazybot.pl jest jedynie jej administratorem i nie świadczy użytkownikom jakichkolwiek usług, poza umożliwieniem skorzystania z zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego. Podmiotem świadczącym usługi związane z handlem kryptowalutami za pomocą EazyBot jest tylko i wyłącznie EAZY BOT COMPUTER SYSTEMS SOFTWARE TRADING L.L.C.

Pełna odpowiedzialność za świadczenie usług związanych z handlem kryptowalutami za pomocą EazyBot spoczywa na EAZY BOT COMPUTER SYSTEMS SOFTWARE TRADING L.L.C. Administrator strony eazybot.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione w związku z korzystaniem z treści przechowywanych na tej stronie.

Administrator strony eazybot.pl wskazuje, iż inwestowanie w kryptowaluty związane jest z dużym ryzykiem finansowym. Handel kryptowalutami ma charakter wysoce spekulacyjny, wiąże się z pewnym poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Handlując kryptowalutami, zarówno samodzielnie, jak i za pomocą usługi EazyBot, mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanego kapitału, dlatego nie rekomenduję spekulacji kapitałem, na utratę którego nie mogą Państwo sobie pozwolić.

Treści zamieszczone na stronie eazybot.pl nie mogą być traktowane jako porady, czy też rekomendacje inwestycyjne. Niniejsza witryna ma jedynie charakter reklamowy.

W przypadku chęci zapoznania się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę EazyBot zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności, której autorem jest EAZY BOT COMPUTER SYSTEMS SOFTWARE TRADING L.L.C. Dokument zamieszczony jest pod adresem: https://eazybot.com/privacy-policy/

 

Polityka Prywatności serwisu eazybot.pl.

Właścicielem strony internetowej eazybot.pl jest Sławomir Gdak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GDAQ.PL MULTIMEDIA Sławomir Gdak, ul. Skarbka z Gór 67A/57, 03-287 Warszawa, NIP: 1132307397, REGON: 140443714, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

W naszej firmie bardzo dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego też przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują Państwu prawa. Ponadto postaramy się także przybliżyć Państwu tematykę plików cookies.

W naszej firmie w pełni dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne i bezpieczne. Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Może to być przede wszystkim firma świadcząca na naszą rzecz usługi hostingowe.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czy też czas, jaki został przez użytkowników spędzony na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. 

Wykorzystujemy pliki cookies, byście Państwo mogli w sposób komfortowy korzystać z naszej strony. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych w naszej firmie.

W naszej firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych wykonuje osobiście administrator danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. 

Dane przetwarzane w celu kontaktu, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i prowadzenia dalszej korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

 

Formularz kontaktowy.

W celu ułatwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa swojego imienia , adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Po wysłaniu nam wiadomości trafia ona do naszej skrzynki pocztowej. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Część operacji przetwarzania Państwa danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich, tj. znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej. 

Przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich tylko i wyłącznie w związku z korzystaniem z narzędzi, których dostawcy przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w ramach narzędzi udostępnianych przez firmę Google LLC. Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield, wobec czego zapewnia poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące.

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości korzystania ze strony www., w celu poprawy korzystania przez Państwa z jej funkcjonalności, a także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz umożliwienia korzystania z funkcji społecznościowych.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują; 
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z systemu komentarzy;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

 

Zgoda na cookies. 

Podstawą prawną do wykorzystywania plików cookies, poza plikami cookies niezbędnymi do funkcjonowania naszej strony www., jest Państwa zgoda. W zakresie zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taka zgoda wyrażona jest poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że zgadzają się Państwo na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Państwa przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Państwo korzystają.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

 

Cookies własne. 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies - umożliwiają poprawne funkcjonowanie strony oraz korzystanie z jej usług przez użytkowników. Służą też bezpieczeństwu danej domeny. Nie zawierają danych osobowych. Najczęściej występują w postaci sesyjnych cookies zatem nie są przechowywane dłużej na urządzeniach końcowych niż na okres trwania danej sesji;
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics;
 • reklamowe pliki cookies – służą dostarczaniu zindywidualizowanych reklam dla użytkownika. Reklamy są dostosowywane na podstawie preferencji oraz zainteresowań poszczególnych użytkowników;
 • społecznościowe pliki cookies – umożliwiają łączenie się z mediami społecznościowymi oraz do udostępniania nim treści strony internetowej. Dochodzi zatem w tym zakresie do przekazywania danych do innych administratorów. Najczęściej ten typ plików jest aplikowany za pomocą wtyczek społecznościowych (przycisk “lubię to”, możliwość udostępnienia, itp.);

 

Jak wyłączyć pliki cookies?

Pliki cookies mogą zostać przez Państwa wyłączone w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej prezentujemy linki do informacji dotyczących ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

Opera:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Proszę mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Mogą Państwo z niego skorzystać, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach nie zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. programy antywirusowe.

 

Analiza i statystyka. 

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

Wskazujemy, iż Google na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout udostępniło dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo aby Państwa dane były wykorzystywane przez to oprogramowanie, zalecamy skorzystanie z udostępnionego przez Google narzędzia.

Zapraszamy także do zapoznania się z ogólnymi zasadami prywatności Google pod adresem https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie!